مقدمه

موضوع مشورت حکمرانان با مردم در آموزه‌های دینی و در حکمرانی اسلامی جایگاه ویژه‌ای داشته و اسلام بیش از سایر مکاتب فکری به طرز صحیح به این مقوله توجه نموده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای انجام مأموریت‌های محوله خویش و به‌ویژه در تحقق شعار سال، منویات رهبر معظم انقلاب و تاکیدات ریاست محترم جمهور مبنی بر تعامل با مردم و بهره‌گیری از نظرات و ایده های نخبگان و عموم شهروندان صاحب ایده، مصمم است زمینه‌هایی را ایجاد نماید تا از ظرفیت‌های ارزشمند فکری، تجارب مدیران اجرایی کشور و دانش پژوهشگران مراکز علمی - راهبردی کشور نظیر اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها در کنار نظرات عموم مردم با رویکرد جمع‌سپاری بهره‌مند گردد. 

جمع سپاری مفهوم جدیدی که معنای آن از مشارکت عمومی گرفته‌شده است در بسیاری از کشورهای جهان پا به عرصه سیاست‌گذاری گذاشته و توانسته زمینه‌ساز تحول در عرصه سیاست‌گذاری این کشورها باشد. این فرآیند که به‌نوعی مکمل فرآیند سیاستگذاری می باشد، پای طیف وسیعی از نخبگان را به عرصه سیاست‌گذاری کشور باز می‌نماید و با ایفای نقش در بهتر شنیده شدن صدای اقشار مختلف مردم، سیاست‌گذاران را به ابعاد عینی و ملموس‌تر جامعه نزدیک‌تر می‌کند و سبب اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌ و مقبول تر برای حاکمیت می شود.

سامانه جذب صمت یا "جمعسپاری ذینفعان بخش صنعت، معدن و تجارت" درواقع ابزار و سازوکار وزارت صمت برای بهره‌گیری ‏از جمع سپاری در مأموریت‌های خویش است‎. ‎این وزارتخانه‎ ‎با استفاده از ظرفیت‌های داخلی خود، سامانه‌‌‎ جذب‎ ‎را مبتنی بر تجربیات موفق بین‌المللی و ‏داخلی، طراحی و قابل بهره‌برداری کرده است. این سامانه فرایندهای لازم برای مشارکت را در خود جای‌داده ‏است و با ارائه دسترسی به ذینفعان همچون تشکل‌ها، اندیشکده‌ها و صاحب‌نظران، برخی موضوعات روز مأموریتی بخش صمت را در قالب ‌‏"موضوعات جمع سپاری" با آن‌ها در میان می‌گذارد، اسناد و اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار می‌دهد و ‏با طرح سؤالاتی، زمینه را برای اخذ نظرات آنان فراهم می‌کند‎.‎

 

اهداف طراحی سامانه جمع‌سپاری

 تسهیل در برقراری تعامل مؤثر با نخبگان و اندیشمندان و همچنین پژوهشکده ها، اندیشکده ها و جامعه نخبگانی کشور در راستای اجرای هر چه بهتر مأموریت های صمت

برقراری ارتباط مؤثر جامعه ی ذینفعان با وزارت صمت با بکارگیری فناوری اطلاعات در بستر فضای مجازی

 

مزایای اجرای جمع‌سپاری ذینفعان بخش صنعت، معدن و تجارت (جذب صمت)

بهره مندی از ظرفیت های فکری جمعیت کثیری از پژوهشکده ها و پژوهشگران

کاهش زمان بهره مندی از ظرفیت دانشی و فکری کشور

گفتمان سازی حول محور سیاست های کلی و برنامه های بخش صمت

ارتقای وفاداری جامعه نخبگانی به رویکردها و سیاست های تدوین شده

افزایش قابل توجه ایده ها و نظرات نو در راستای بهبود بخش صمت

شکل گیری شبکه استعداد خبرگانی حول موضوعات صنعتی، معدنی و تجاری مختلف در سطوح حکمرانی و بنگاهی

اطمینان از تناسب بین نیازهای جامعه و مسائل اولویت‌دار در فرآیند سیاستگذاری