سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت:
وزارت صمت فضا را برای همکاری دوطرفه با انجمن‌ها و تشکل‌ها ایجاد کرده

 

به گزارش شاتا، نشست تخصصی «سیدمهدی نیازی» سرپرست وزارت صمت با نمایندگان اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی حوزه‌های برق، الکترونیک و مخابرات در محل وزارت صمت برگزار شد.

 

در این نشست، «سیدمهدی نیازی» سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه چندین گام مثبت در تغییر رویکردها در وزارت صمت برداشته شده است، گفت: در ساختار وزارت صمت، فضای کار برای مفاهیمی همچون اقتصاد دیجیتال، خدمات فنی و مهندسی و ... ایجاد شد تا در خصوص آنها گفتگو صورت گیرد.

وی با بیان اینکه انجمن‌ها و تشکل‌های سندیکاهای برق، مخابرات و ... در حوزه‌های مفاهیم تشکلی پیشرفت‌های خوبی داشته که نقطه قوت بزرگی است، ادامه داد: وزارت صمت فضا را برای همکاری دوطرفه با انجمن‌ها و تشکل‌ها ایجاد کرده زیرا معتقدیم وزارتخانه باید پشتیبان انجمن‌ها و بخش خصوصی باشد و شما نیز اطلاعات مجموعه وزارتخانه را از فعالیت این بخش‌ها بیشتر کنید.

 

برگزاری جلسات در کارگروه‌های کوچک برای دسته‌بندی و رسیدن به حرف‌های مشترک و احصای مشکلات و درنهایت برگزاری نشست نهایی نمایندگان این کارگروه‌ها برای بررسی و نتیجه‌گیری نهایی، پیشنهادی بود که در این نشست به سرپرست وزارتخانه صمت ارائه شد.