از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
 
      سامانه جذب صمت به انجمن‌های علمی کشور معرفی شد
 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه‌ای به روسای انجمن‌های علمی کشور ضمن معرفی سامانه جمع‌سپاری ذینفعان بخش صنعت، معدن و تجارت، از آنان خواست تا با مراجعه به سامانه جذب صمت، به نشانی اینترنتی jazb.mimt.gov.ir  ایده‌ها و نظرات خود را درسامانه ثبت نمایند.
یادآور می‌شود سامانه جمع سپاري ذینفعان بخش صنعت، معدن و تجارت با عنوان اختصاري "جذب صمت" توسط دانشـگاه صنایع و معادن ایران براي نخستین بار در وزارت صنعت، معـدن و تجارت (صـمت) طراحی شد تا فرصـت‌هاي نوینی را در جهت حکمرانی مردمی و شـنیده شدن صـداي تمـامی ذینفعـان این بخش همچون فعالان اقتصادي، نخبگان و دانشـگاهیان، کارشـناسان و خبرگان دستگاه‌هاي اجرایی و سایر قوا و نیز عموم مردم در فرایندهاي سیاستگذاري وزارت صمت ایجاد نماید.