حمایت تشکل های بخش خصوصی از سامانه جمع‌سپاری ذینفعان بخش صنعت، معدن و تجارت
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: وزارت صمت با راه‌اندازی این سامانه فضا را برای ارائه نظرات همه بخش‌ها بازتر کرده است
 

«آرمان خالقی» عضو هیات مدیره و قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه جای اتاق فکر در کشور خالی است، اظهار کرد: بحث تشکیل اتاق فکر به‌عنوان محلی برای اتصال اندیشکده‌ها، بهره‌مند کردن سازمان از تفکرات مختلف و ارائه آزادانه نظرات از سوی افراد است که در نهایت می‌توان بهترین و شایسته‌ترین دیدگاه‌ها را برای پیشبرد اهداف هرچه بهتر یک سازمان انتخاب کرد.

وی با بیان اینکه ایده راه‌اندازی سامانه جمع‌سپاری ذینفعان بخش صنعت، معدن و تجارت، ایده درستی است، اضافه کرد: بسیاری از اصناف و زیرمجموعه‌های وزارتخانه قصد ارائه نظرات خود را دارند اما جایگاه مناسبی برای ایده‌های خود را نداشتند، پس راه‌اندازی این سامانه در وزارت صمت، در شرایطی که در سازما‌ن‌های دیگر حتی در مورد آن فکر نکردند، یک برکت برای این مجموعه بزرگ است.

قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: ماده (2) و (3) قانون بهبود نیز به این موضوع تاکید دارد که تمام دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های تصمیم‌ساز می‌بایست از نظرات ذینفعان بخش خصوصی، اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی بهره‌مند شده و از جمع‌بندی این نظرات، در تصمیم‌سازی‌ها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه وزارت صمت با راه‌اندازی این سامانه فضا را برای ارائه نظرات همه بخش‌ها بازتر کرده، ادامه داد: این سامانه، اتاق فکری بزرگ‌تر و فراگیرتری است که امکان استفاده از بارش افکار متخصصان در آن فراهم خواهد شد. ضمن اینکه بحث طوفان فکری و طوفان ذهنی که در بحث‌های تئوریک در دانشگاه‌ها روی آن صحبت می‌شود اما در عمل اجرایی نمی‌شود، با راه‌اندازی این سامانه وزارتخانه می‌تواند طوفان فکری‌ها را به بارش افکار منظم تبدیل کرده و از برکت رویش آن استفاده کرد.

خالقی با بیان اینکه باید بررسی کرد ابتدا چه موضوعی اهمیت کافی دارد که ارائه شود و در نهایت چگونه آن را باید جمع‌بندی کرد، گفت: موضوع مهم این است که تمام موارد ارائه شده، به نتیجه برسد، اتفاقی که به نخبگان و سایر نظردهندگان انگیزه می‌دهد تا نظرات و ایده‌های خود را مجددا روی سامانه ارائه کنند.