علی آبادی وزیر صمت:
                                                            جلب نظرات كارشناسان اهل فن در فضایی آرام و هدفدار صورت گیرد

عباس علی آبادی وزیر صنعت،معدن تجارت در گفتگو با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد درباره نشست برخی تولیدكنندگان با ریاست جمهور اظهار داشت: بوروكراسی پدیده جدیدی نیست و سالهاست كه انتظارات تولیدكننده گان و صنعتگران با قواعد و بوروكراسی همخوانی ندارد، چون تولیدكننده به دنبال ساده ترین راه برای تجارت است و گاهی این شرایط برای آنها سخت می شود. اما آنچه امروز دولت درصدد آن است این كه با رسیدگی به امورات فعلی، مشكلاتی كه البته طبیعی است، مرتفع شود.

علی آبادی گفت: صنایع بزرگ در همه كشورها دائم خود را با اوضاع جهانی، سرمایه گذاری های روز و مسیرهای تازه وفق می دهند تا با شرایط تطبیق پیدا كنند و ما هم سعی داریم با برپایی جلسات دائمی و ارتباط با مجریان و مسئولان، انجمن ها ، نهادها و دانشگاه ها، نبض صنعت را در دست داشته باشیم.

وی در ادامه بیان داشت: سرمایه گذاران در ورود به حوزه صنعتی قبل از هر چیز باید به فكر تامین مالی شان باشد كه البته در شرایط استثنایی با تامین وجوه، در مقیاس های بزرگ فرایندهای پیچیده و ریسك های بزرگی دارد. ما با دستور ریاست جمهور درصدیم تا مسایل مطالعه و بررسی و پیشنهادهایی طراحی شود تا برای بخش صنعت، بانكها و تامین كنندگان مالی، جذاب و قابل قبول باشد.

وزیر صنعت، معدن تجارت با اشاره به اینكه در صنعت نیازمند تحولات بزرگتری هستیم بیان داشت: برای عبور از مشكلات پیش رو باید به لایه های عمیق تری برسیم و اقدامات اساسی تری برای ادامه فرایندها انجام دهیم كه البته برخی مسایل بین صنایع مختلف مشترك بوده و برخی دیگر بطور ویژه باید بازبینی شود كه ما بعنوان هدایتگر می توانیم پیشنهادهایی ارائه دهیم.

علی آبادی با تاكید به اینكه صنعت گران و تولید كنندگان نباید صرفا به دنبال روش های دولتی بمانند و برای سهیم كردن مردم، جلب اعتماد و بازار گام بردارند گفت: صرفا بسیاری از روش های ما سنتی بوده كه نباید به این روش ها قائل باشیم و برای جلب سرمایه گذاری های مردم و شریك كردن انها در منافع گام برداریم و وزارت صمت نیز زمینه این همكاری ها را فراهم خواهد كرد تا تامین سرمایه به درستی انجام پذیرد.

وی با اشاره به نقش رسانه در كمك به صنعت گفت: همه این روشها و اقدامات باید با كار فرهنگی، سازو كارهای حقوقی و روش های اقتصادی و جلب نظرات كارشناسان اهل فن در فضایی آرام و هدفدار صورت بگیرد.