دکتر رئیسی در همایش روز صنعت و معدن مطرح کرد؛
توجه به نظرات فعالان صنعت و معدن با تمام وجود

قدردانی عملی از فعالان بخش صنعت و معدن آن است که با تمام وجود به نظرات و سخنان‌شان توجه شده و رفع مشکلات و موانع پیش‌روی توسعه فعالیت‌هایشان با جدیت دنبال شود.

 

دکتر سید ابراهیم رئیسی در بیست و هفتمین همایش روز «صنعت و معدن»، گرامیداشت چنین مناسبت‌هایی را بهانه‌ای برای توجه خاص به موضوع آن مناسبت دانست و گفت: طبیعتا موضوعی مثل صنعت و معدن در تمام طول سال مورد توجه است، اما این مناسبت بهانه‌ای است تا همه بخش‌ها به مزایا و ظرفیت‌ها و نیز موانع و مشکلات احتمالی پیش‌روی صنعت‌کاران و معدن‌کاران به طور خاص توجه کنند.

رئیس جمهور با قدردانی از تلاش‌های صنعت‌کاران و معدن‌کاران که نتیجه تلاش آنان آغاز روند رشد تولید و رشد اقتصادی از شش ماهه دوم سال 1400 و تداوم آن تاکنون بوده است، افزود: این حرکت که نتیجه توجه فعالان بخش صنعت و معدن به سخنان راهبردی رهبر معظم انقلاب بوده، با یک حرکت دانش‌پایه همراه بوده که جای خوشحالی و قدردانی دارد.

دکتر رئیسی اظهار داشت: قدردانی عملی از فعالان بخش صنعت و معدن آن است که با تمام وجود به نظرات و سخنان‌شان توجه شده و رفع مشکلات و موانع پیش‌روی توسعه فعالیت‌هایشان با جدیت دنبال شود و دولت مردمی در این زمینه عزم و تصمیم جدی دارد.

رئیس جمهور از نکات بسیار مهم در زمینه رشد تولید را همراهی و همگامی بخش صنعت و معدن با بخش دانشگاه، تحقیق و پژوهش برای روزآمد کردن شیوه‌های تولید و ارتقای ارزش افزوده دانست و تصریح کرد: نکته مهم دیگر توجه و تمهید تامین مالی و سرمایه در گردش بخش تولید است که وقتی دولت آن را مدنظر و توجه دارد، باعث می‌شود فعالان صنعتی و معدنی احساس کنند که دولت از آنها پشتیبانی می‌کند.