جمع‌سپاری یکی از روشهای علمی شناخته شده است که از آن در فرآیند سیاست پژوهی و سیاستگذاری، استفاده می شود و پای طیف وسیعی از نخبگان را به عرصه سیاست‌گذاری کشور باز می‌نماید و از مشارکت آن‌ها استفاده می‌کند تا بتواند بهترین و مطلوب‌ترین نتیجه را حاصل نماید. جمع‌سپاری، به همراه سایر روش‌های مشارکت‌جویانه، فرصت‌های تازه‌ای را برای فعالیت ذینفعان یک مجموعه ایجاد می‌کند تا در موضوعات مختلف بتوانند در سیاست‌گذاری و تصمیمات کلان آن دخیل باشند.


این سامانه در راستای بهره گیری از نظرات فعالان اقتصادی و عموم شهروندان در موضوعات مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده است.با توجه به فراگیر بودن این موضوعات، تمامی افرادی که احساس می کنند در این موضوعات نظر یا ایده ای داشته باشند می توانند در جمع سپاری ها مشارکت نمایند.شما می توانید با ثبت نام در سامانه که با یک شماره تلفن همراه و تکمیل مشخصات کاربری خود، در جمع سپاری های انتشاریافته مشارکت نمایید. سوالات هر جمع سپاری اختصاصی و مربوط به آن جمع سپاری می باشد و کاربر می تواند در سایر جمع سپاری ها نیز مشارکت نماید.افراد ضمن دریافت بازخورد از دبیرخانه سامانه، گواهی مشارکت در جمع سپاری را دریافت خواهند کرد. با توجه به اهداف راه اندازی چنین سامانه ای، از نظرات برتر برای عملیاتی شدن در سطح کلان بهره برده می شود.